Blåmålla

(Chenopodium glaucum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Blågrå Gåsefod, Storbrittanien Oak-leaved Goosefoot, Estland Vesihaljas hanemalts, Finland Sinisavikka, HollandZeegroene ganzevoet, Island Eikarnjóli, Lettland Zilgana balanda, Litauien Žydralape balanda, Norge Blåmelde, Polen Komosa sina, Ryssland Марь сизая, Tyskland Graugrüner Gänsefuß ,

Se även fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Långsträckt ovala till spatelformade (längd 6–8 mm), skaftade. Kala med violett ton.

Örtblad: Ganska små, eklövslika, framkommer två och två, glest och trubbigt tandade, blågröna ofta med violett ton. Bildar ej rosett. Bladskiva med vitmjölig undersida.

Övrigt: Fullvuxen planta (10–50 cm), med liggande till uppåtstigande, rödstrimmig stjälk. Oansenliga blommor i gyttringar som bildar ax från grenar i bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder, längre norr ut tillfällig.Trädgårdar, gårdsmiljöer, skräp- och ruderatmarker samt tånggödslade havsstränder. Den växer särskilt på kväverika marker som på gödselhögar och i trädgårdsland. Inget ogräsproblem i dagens jordbruk. På tillbakagång.


Biologi: Förökas endast med frön, som gror under första halvan av vegetationsperioden. Fröna långlivade i marken, ofta >20 år.