Blåmålla

(Chenopodium glaucum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Blågrå Gåsefod, Storbrittanien Oak-leaved Goosefoot, Estland Vesihaljas hanemalts, Finland Sinisavikka, HollandZeegroene ganzevoet, Island Eikarnjóli, Lettland Zilgana balanda, Litauien Žydralape balanda, Norge Blåmelde, Polen Komosa sina, Ryssland Марь сизая, Tyskland Graugrüner Gänsefuß ,

Se även fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmålla, vägmålla


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.