Bifid Hemp-nettle

(Galeopsis bifida Boenn.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Skov-Hanekro, Estland Pügaldunud kõrvik, Finland Peltopillike, HollandGespleten hennepnetel, Island Skoruhjálmgras, Lettland Škeltais aklis, Litauien Mažažiede akle, Norge Vrangdå, Polen Poziewnik dwudzielny, Ryssland Пикульник двухнадрезанный, Tyskland Zweispaltiger Hohlzahn, Storbrittanien Toppdån

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning

Växtföljd