Svinmolke

(svintistel, svinmjölktistel, skarp mjölkfibbla, ) (Sonchus asper (L.) Hill) Fam:. Asteraceae

Danmark Ru Svinemælk, Storbrittanien Prickly Sow-thistle, Estland Kare piimohakas, Finland Otavalvatti, HollandBrosse melkdistel, Island Galtarfifill, Lettland Dzelonaina mikstpiene, Litauien Šiurkšcioji piene, Norge Stivdylle, Polen Mlecz kolczasty, Ryssland Осот шероховатый, Tyskland Rauhe Gänsedistel,

Förr använd till såväl grönsak som svinfoder.

Se även kålmolke, parksallat, åkermolke

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att svinmolken inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning