Svinmolke

(svintistel, svinmjölktistel, skarp mjölkfibbla, ) (Sonchus asper (L.) Hill) Fam:. Asteraceae

Danmark Ru Svinemælk, Storbrittanien Prickly Sow-thistle, Estland Kare piimohakas, Finland Otavalvatti, HollandBrosse melkdistel, Island Galtarfifill, Lettland Dzelonaina mikstpiene, Litauien Šiurkšcioji piene, Norge Stivdylle, Polen Mlecz kolczasty, Ryssland Осот шероховатый, Tyskland Rauhe Gänsedistel,

Förr använd till såväl grönsak som svinfoder.

Se även kålmolke, parksallat, åkermolke


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Hultin S., Carlsson G. 2009. Rensa trädgården från kirskål, kvickrot, maskros och annat ogräs. Semic.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.