Svinmolke

(svintistel, svinmjölktistel, skarp mjölkfibbla, ) (Sonchus asper (L.) Hill) Fam:. Asteraceae

Danmark Ru Svinemælk, Storbrittanien Prickly Sow-thistle, Estland Kare piimohakas, Finland Otavalvatti, HollandBrosse melkdistel, Island Galtarfifill, Lettland Dzelonaina mikstpiene, Litauien Šiurkšcioji piene, Norge Stivdylle, Polen Mlecz kolczasty, Ryssland Осот шероховатый, Tyskland Rauhe Gänsedistel,

Förr använd till såväl grönsak som svinfoder.

Se även kålmolke, parksallat, åkermolkeLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala till brett äggrunda (längd 5–8 mm) med killik till rund bladbas, skaftade, bladtopp ibland svagt urnupen. Mittnerv synlig undersida. Kala.

Örtblad: Framkommer ett och ett och bildar bladrosett, de första bladen ovala till omvänt äggrunda, glest tandade så småningom avlånga, hela eller något parflikiga, styva, glänsande med grovt tandad kant och stickande tänder. Stjälkomfattande bladbas med runda flikar. Kala eller glest håriga. 

Övrigt: Fullvuxen planta (längd 40–80 cm) med ca 2 cm breda, blekgula blommor som sitter enstaka eller ganska fåtaliga kvastlikt i stjälktopp. Plantan och stjälkdelar bryts lätt av varvid man ser den vita mjölksaften.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän–tämligen allmän i Götaland och Svealand för att sedan avta norr över. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebygelse, jordhögar, åker- och vägkanter samt skräp- och ruderatmarker, gärna näringsrika miljöer. Kan förorsaka skördeförluster i trädgårdsland och vid fältmässig köksväxtodling .

Biologi: Sprids genom frön som lätt sprids med vinden, gror framförallt under vår och höst. Frönas livslängd i marken 1–5 år, ofta >5.