Trampört

(fogelknäa, fågelört, hönsgräs, gårdsgräs, svingräs, trampgräs, ) (Polygonum aviculare L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Vej-Pileurt, Storbrittanien Knotgrass, Estland Erilehine linnurohi, Finland Pihatatar, HollandVarkensgras, Island Blóðarfi , Lettland Maura surene, dažadlapu surene, Litauien Smulkialape takažole, Norge Tungras, Polen Rdest ptasi, Ryssland Горец птичий, Tyskland Vogel-knöterich,

Trampörten innehåller kiselsyra och hade under lång tid en medicinsk roll t.ex. vid matsmältningsbesvär och som urindrivande medel. Fröna uppskattas mycket av småfåglar som t.ex. gråsparv och pilfink (aviculus=liten fågel).

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö av efter hand. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att trampörten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning