Trampört

(fogelknäa, fågelört, hönsgräs, gårdsgräs, svingräs, trampgräs, ) (Polygonum aviculare L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Vej-Pileurt, Storbrittanien Knotgrass, Estland Erilehine linnurohi, Finland Pihatatar, HollandVarkensgras, Island Blóðarfi , Lettland Maura surene, dažadlapu surene, Litauien Smulkialape takažole, Norge Tungras, Polen Rdest ptasi, Ryssland Горец птичий, Tyskland Vogel-knöterich,

Trampörten innehåller kiselsyra och hade under lång tid en medicinsk roll t.ex. vid matsmältningsbesvär och som urindrivande medel. Fröna uppskattas mycket av småfåglar som t.ex. gråsparv och pilfink (aviculus=liten fågel).