Rågvallmo

(Papaver dubium L.) Fam:. Papaveraceae

Danmark Gærde-Valmue, Storbrittanien Long-headed Poppy, Estland Põldmagun, Finland Ruisunikko, HollandKleine klaproos, Island Akursól, Lettland Lauka magone, Litauien Dirvine aguona, Norge Brakkvalmue, Polen Mak watpliwy, Ryssland Мак сомнительный, Tyskland Saat-Mohn,

Rågvallmon har liksom kornvallmon tidigare povats i medicinska sammanhang mot t.ex. feber och som sömnmedel. Delvis innehåller de samma ämnen som opievallmon.

Se även kornvallmo, spikvallmo

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller  bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man  försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att vallmon inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning