Crane's-bill

(Geranium spp. ) Fam:. Geraniaceae

Danmark Storkenæb-arter, Island Blágresi, Norge Storkenebb-arter, Polen Bodziszek, Storbrittanien Näva-arter

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Ogräsharvning

Växtföljd