Groundsel

(Senecio spp. ) Fam:. Asteraceae

Danmark Brandbaeger, Norge Svineblom/Landøjda, Polen Starzec, Storbrittanien Korsört/Stånds

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning