Hönsarv

(Cerastium fontanum Baumg.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Almindelig Hønsetarm, Storbrittanien Common Mouse-ear, Estland Harilik kadakkaer, Finland Nurmihärkki, HollandGewone hoornbloem, Island Vegarfi, Lettland Velenu radzene, Litauien Paprastoji glažute, Norge Vanleg arve, Polen Rogownica źródlana, Ryssland Ясколка костенцовая, Tyskland Gewöhnliches Hornkraut,

Se även knipparv, vårarv, våtarv.

(Delar av bildmaterialet från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att hönsarven inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsformer ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning