Daggkåpa

(Alchemilla spp. L.) Fam:. Rosaceae

Danmark Løvefod, Storbrittanien Lady`s-mantle, Finland Poimulehti, Norge Marikåpe,

Folkmedicinsk användning (blad och blommor). Kan också användas som färgväxt.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning