(Brassica/Sinapis/Raphanus spp. ) Fam:.

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning