Senaps-liknande

(Brassica/Sinapis/Raphanus spp. ) Fam:.

Se även raps, åkerkål, åkerrättika, åkersenap.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning