Vitblära

(åkerlyst, ) (Silene latifolia Poir.) Fam:. Caryophyllaceae

Danmark Aften-Pragtstjerne, Storbrittanien White Campion, Estland Valge pusurohi, Finland Valkoailakki , Island Aftanstjarna, Lettland Baltā spulgotne, Litauien Baltasis šakynis, Norge Kvit jonsokblom, Ryssland Дрёма белая, Tyskland Weiße Lichtnelke ,

 

Se även nattglim, rödblära, smällglim.

Arten är sällan av betydelse som ogräs.

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Växtföljd