Kråkvicker

(Vicia cracca L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Muse-Vikke, Storbrittanien Tufted Vetch, Estland Harilik hiirehernes, Finland Hiirenvirna, HollandVogelwikke, Island Umfeðmingur , Lettland Vanagu vikis, Litauien Melynžiedis vikis, Norge Fuglevikke, Ryssland Горошек мышиный, Tyskland Vogel-wicke,

Förekommer i rabatter och planteringar liksom häckvicker. Försvinner snabbt i vallar och gräsmarker som betas. Ingick förr i vallfröblandningar.

Se även duvvicker, häckvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.