Kråkvicker

(Vicia cracca L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Muse-Vikke, Storbrittanien Tufted Vetch, Estland Harilik hiirehernes, Finland Hiirenvirna, HollandVogelwikke, Island Umfeðmingur , Lettland Vanagu vikis, Litauien Melynžiedis vikis, Norge Fuglevikke, Ryssland Горошек мышиный, Tyskland Vogel-wicke,

Förekommer i rabatter och planteringar liksom häckvicker. Försvinner snabbt i vallar och gräsmarker som betas. Ingick förr i vallfröblandningar.

Se även duvvicker, häckvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)