Kråkvicker

(Vicia cracca L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Muse-Vikke, Storbrittanien Tufted Vetch, Estland Harilik hiirehernes, Finland Hiirenvirna, HollandVogelwikke, Island Umfeðmingur , Lettland Vanagu vikis, Litauien Melynžiedis vikis, Norge Fuglevikke, Ryssland Горошек мышиный, Tyskland Vogel-wicke,

Förekommer i rabatter och planteringar liksom häckvicker. Försvinner snabbt i vallar och gräsmarker som betas. Ingick förr i vallfröblandningar.

Se även duvvicker, häckvicker, luddvicker, sommarvicker, sparvvicker.

(Del av bildmaterialet från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn)

Hjärtblad: Ej synliga då de stannar kvar uppsvällda inom fröskalet.

Örtblad: Framkommer ett och ett, blad 1–2 rudimentära. Övriga blad parbladiga med 6-15 par småblad, vilka är smalt äggrunda-linjära med uddspets, otydligt ådrade, grenat klänge. Bladskiva kal.

Övrigt: Den fullvuxna plantans klängande, förgrenade  stjälkar kan vara nästan en meter långa. Stjälk vek, kantig, kal eller tilltryckt småluden. Blomställning långskaftad, tät, 10-30 blommig klase. Krona 8-12 mm lång, mörkt blå-blåviolett. Stipler hela. Balja 20-30 mm lång, kal, mörkbruna vid full mognad, 3-8 frön. Lik luddvicker MEN ej ullhårig och blommar senare.
 
Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i alla landets odlingsbygder. Vägkanter, diken, trädgårdar, snår och ruderatmark.

Biologi: Det är vanligen sidoskotten som övervintrar. Förökas endast med frön, som gror under både höst och vår. Frönas livslängd i marken <5 år.