Ground-ivy

(Glechoma hederacea L.) Fam:. Lamiaceae

Danmark Korsknap , Estland Harilik maajalg, Finland Maahumala, Island Krosshnappur, Lettland Efeju sētložņa, Litauien Šliaužiančioji tramažolė, Norge Krossknapp , Ryssland Будра плющевидная, Tyskland Gundelrebe, Storbrittanien Jordreva

Control/species (click):

Handrensning eller uppgrävning

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning