Bush Vetch

(Vicia sepium L.) Fam:. Fabaceae

Danmark Gærde-Vikke , Estland Aed-hiirehernes, Finland Aitovirna, Island Giljaflækja , Lettland Žoga vīķis, Litauien Patvorinis vikis, Norge Gjerdevikke, Ryssland Горошек заборный, Tyskland Zaun-Wicke , Storbrittanien Häckvicker

Control/species (click):

Handrensning eller uppgrävning

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Marktäckning