Åkerveronika

(Veronica agrestis L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Flerfarvet Ærenpris, Storbrittanien Green Field-speedwell, Estland Kesamailane, Finland Peltotädyke, HollandAkker-ereprijs, Island Akurdepla, Lettland Lauka veronika, Litauien Pudymine veronika, Norge Åkerveronika, Polen Przetacznik rolny, Ryssland Вероника пашенная, Tyskland Acker-Ehrenpreis,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika och trädgårdsveronika.

När det gäller direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen finns två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom att vid en grund bearbetning stimulera ogräsfröna att gro eller så bearbetar man så lite som möjligt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Detta kombineras med att man samtidigt försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att åkerveronikan inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Kemisk bekämpning – herbicider

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd