Gåsört

(gåsmura, silverört, vanlig gåsört, ) (Argentina anserina (Potentilla anserina) Rydb.) Fam:. Rosaceae

Danmark Gåse-Potentil, Storbrittanien Silverweed, Estland Hanijalg, Finland Ketohanhikki, HollandZilverschoon, Island Tágamura, Lettland Maura retejs, Litauien Žasine sidabražole, Norge Gåsemure, Polen Pięciornik gęsi, Ryssland Лапчатка гусиная, Tyskland Gänse-Fingerkraut,

Fanns i äldre tider på apoteken (sammandragande).

Se även revfingerörtLIVSFORM: Flerårig (perenn).

Utbredning, växtplats och betydelse: Vanlig upp till Västerbotten på öppen, näringsrik, lite fuktig ler- eller sandjord. Gårdsplaner, betesmarker, gräsmattor och ruderatmark. På väldränerad åkermark är arten idag inget problem.