Vägmålla

(gårdmålla, ) (Atriplex patula L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Svine-Melde, Storbrittanien Common Orache, Estland Harilik malts, Finland Kylämaltsa, HollandUitstaande melde, Island Akurhrímblaðka/Fjöruhriblaðka, Lettland Izplesta balodene, Litauien Placioji balandune, Norge Svinemelde, Polen Łoboda rozlozysta, Ryssland Лебеда раскидистая, Tyskland Spreizende Melde,

Se även blåmålla, fiskmålla, lönnmålla, rödmålla, svinmållaLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Långsträckta (längd 10–15 mm) ganska tjocka nästan köttiga, med bladbas jämnt övergående i bladskaft. Mittnerv synlig, särskilt undersida. Kala, hela bladet grönt (jfr. svinmålla).

Örtblad: Avlångt äggrunda med svagt ojämnt tandad kant, framkommer två och två. Bladkant hel eller glest tandad, ofta med spjutlik bladbas. Bladskiva och bladskaft med klarvita pärlhår (”mjöliga”).

Övrigt: Den fullvuxna plantans höjd kan variera mycket (20–70 cm) beroende på växtbetingelser och näringsförhållanden. Tidig sidoskottsbildning från nedre bladveck. Stjälk kantig, ibland delvis nedliggande. Blommorna är oansenliga och gröna, sitter i täta gyttringar i grenspetsarna.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i Götaland och Svealand för att sedan snabbt avta mot norr. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Förekommer huvudsakligen i vårsådda grödor/kulturer. Gynnas av näringsrika förhållanden. I konkurrensstarka gödor som tex stråsäd är arten inget större problem men kan i radodlade grödor förorsaka skördeförluster.

Biologi: Mångbyggare d.v.s. växt med både en- och tvåkönade blommor. Förökas endast med frön, som gror under första halvan av vegetationsperioden. Fröna långlivade i åkermark, ofta >20 år.