Murgrönsveronika

(murgrönsärenpris, ) (Veronica hederifolia L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Vedbend-Ærenpris, Storbrittanien Ivy-leaved Speedwell , Estland Hõlmlehine mailane, Finland Murattitädyke, HollandKlimop-ereprijs, Island Bergflettudepla, Lettland Efejlapu veronika, Litauien Gebenlape veronika, Norge Bergfletteveronika, Polen Przetacznik bluszczykowy, Ryssland Вероника плющелистная, Tyskland Efeublättriger-Ehrenpreis ,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, teveronika, trädgårdsveronika och åkerveronika.LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

Hjärtblad: Ovala till äggrunda (längd 10–15 mm), skaftade. Nervatur tydlig speciellt undersida. Bladskiva kal eller med enstaka hår.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), brett äggrunda till nästan hjärtformade, något tjocka, efter ett till två bladpar tydligt 3–5 flikiga, tydlig nervatur. Håriga. Påminner om murgröneblad.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–30 cm, stjälk hårig, vanligen nedliggande, tidig sidoskottsbildning. Blommorna är något större än hos åkerveronika (3–6 mm) men mindre än hos trädgårdsveronika (8–12 mm). De blåvita eller blekvioletta blommorna har mörka strimmor och sitter på långa skaft från bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Mindre–tämligen allmän i Götalands jordbruksbygder för att sedan avta norrut, östlig utbredning. I Norrland sällsynt till tillfällig upp till Västerbotten. Åkrar, trädgårdar och vägkanter särskilt på näringsrik mark.Täta övervintrande bestånd kan sätta tillbaka höstsädens utvecklingen. På frammarsch.

Biologi: Förökas endast med frön, som gror under både vår (tidigt) och höst, ofta de senare. Sprids av myror. Frönas livslängd i marken > 5 år.