Baldersbrå

(surkulla, surtupp, vitkulla, vit åkerros, munkskalle, ) (Tripleurospermum perforatum/inodorum (Mérat) Lainz) Fam:. Asteraceae

Danmark Lugtløs Kamille, Storbrittanien Scentless Mayweed, Estland Harilik kesalill, Finland Peltosaunio, HollandReukeloze kamille, Island Baldursbrá , Lettland Nesmaržiga sunkumelite, Litauien Bekvapis šunramunis, Norge Baldersbrå, Polen Maruna bezwonna, Ryssland Трёхреберник продырявленный, Tyskland Geruchlose Kamille,

Se även kamomill, åkerkulla 

LIVSFORM: Ettårig (vinterannuell).

Hjärtblad: Ovala till tunglika (längd 4–6 mm), oskaftade. Nervatur ej synlig. Kala.

Örtblad: Framkommer först två och två och är enkelt parflikiga, det första paret med kort toppflik, senare blad framkommer mer efter varandra och är starkt flikiga nästan dillika. Småplantor och övervintrande plantor bildar bladrosett. Kala.

Övrigt: Fullvuxna plantor 30–70 cm. Blomkorgarna sitter en och en i stjäkarnas toppar och är i form och färg prästkragelika.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän i hela landet. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Möjligheten till utveckling är störst i höstsådda grödor/kulturer som oljeväxter och stråsäd samt förstaårsvallar och frövallar. Gynnas av näringsrika förhållanden. Besvärlig art som kan förorsaka stora skördeförluster. Svår att rensa bort från vallfrö. Fröproduktionen kan dessutom bli betydande vid riklig förekomst. I större mängd kan den ge dålig smak och lukt åt mjölk. Osmaklig som djurfoder.

Biologi: Relativt ljuskrävande. Förökas endast med frön, som gror såväl vår som höst, hellst på markytan då fröna är ljusgroende. Frönas livslängd i marken 1–5 år, ofta >5 år.