Svartkämpar

(spetsgro, spetsgroblad, lansett-groblad, ) (Plantago lanceolata L.) Fam:. Plantaginaceae

Danmark Lancet-Vejbred, Storbrittanien Ribwort Plantain, Estland Süstlehine teeleht, Finland Heinäratamo, HollandSmalle weegbree, Island Selgresi, Lettland Šaurlapu celteka, Litauien Siauralapis gyslotis, Norge Smalkjempe, Polen Babka lancetowata, Ryssland Подорожник ланцетный, Tyskland Spitz-Wegerich,

Svartkämpar innehåller slembildande ämnen som vid riklig förekomst kan ge diarre hos betesdjur. Växten brukar också kunna förorsaka bekymmer hos pollenallergiker.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Flerårig (perenn).