Gullkrage

(hålabäcka, etterört, gul krageblomma, gulört, kornros, solsticka, ) (Glebionis segetum (Chrysanthemum segetum) (L.) Fourr.) Fam:. Asteraceae

Danmark Gul Okseøje, Storbrittanien Corn Marigold, Estland Kollane jaanikakar, Finland Keltapäivänkakkara, HollandGele ganzebloem, Island Njardarbra, Lettland Sejuma krizantema, Litauien Dirvine skaistažiede, Norge Gullkrage, Polen Złocień polny, Ryssland Хризантема посевная, Tyskland Saat-wucherblume,

Inkommen med orent utsäde och var under 1700- och 1800-talet vanlig i de sydsvenska åkrarna men sedan dess på kraftig reträtt. Ibland odlad som prydnadsväxt. 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala till äggrunda (längd 4–7 mm), otydligt skaftade. Nervatur ej synlig. Glatta.

Örtblad: Framkommer först två och två och är avlånga och tandade till parflikiga samt ljusgröna till blågröna, senare blad framkommer allt mer efter varandra och är djupt sågade till parflikiga, halvt stjälkomfattande, mörkgröna till blågröna. Småplantor bildar bladrosett. Nästan glatta.

Övrigt: Fullvuxen planta 30–60 cm och i övre delen ofta rikt förgrenad. De vida, gula blomkorgarna (40–50 mm) sitter en och en i stjäkarnas toppar.

Utbredning, växtplats och betydelse: Lokalt tämligen allmän i Blekinge, Skåne, Halland och Bohuslän, i övriga Götaland och Svealand mindre allmän. Åkrar, gårdsbebyggelse, åker- och vägkanter samt skräp- och ruderatmarker. Besvärlig art som kan förorsaka stora skördeförluster i framför allt vårsäd på lätta, näringsrika och kalkfattiga mineraljordar, sen mognad kan dessutom  försvåra tröskningen. Vacker gul blomma som ibland odlas som prydnadsväxt i trädgårdar.

Biologi: Förökas endast med frön, som främst gror relativt sent under våren men även något under hösten. Frönas livslängd i marken  >5 år.