Parksallat

(Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.) Fam:. Asteraceae

Danmark Kæmpe-Turt , Storbrittanien Common Blue-sow-thistle , Estland Suurelehine soosalat, Finland Tarhasinivalvatti, HollandAlpensla, Island Kákasusblámi, Norge Kjempeturt, Ryssland Цицербита крупнолистная,

Trädgårdsflykting från Ryssland (Uralbergen). Första förvildade plantorna i Sverige är rapporterade från Vaxholm 1921. Idag ett av våra mest besvärliga trädgårdsogräs.

Se även kålmolke, svinmolke, åkermolke 

LIVSFORM: Flerårig (perenn).

Hjärtblad: Ovala till äggrunda (längd 5–8 mm), tydligt skaftade. Mittnerv synlig undersida. Kala.

Örtblad: Framkommer ett och ett och bildar en tydlig bladrosett, de första bladen ovala till omvänt äggrunda till tunglika och glest tandade så småningom med 1–2 sidoflikar och stor hjärtlik - äggrund toppflik. Upptill stjälkomfattande bladbas. Kala. 

Övrigt: Fullvuxen planta storvuxen (längd 100–200 cm). De ljusgröna bladen växer fram under våren och under sommaren skjuter höga blomskott upp med 2–3 cm breda, lilablå blommor som sitter kvastlikt samlade i toppen. Stjälk upptill med brunröda körtelhår. Bryts plantan av syns den vita mjölksaften.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän på många håll i Götaland och Svealand för att sedan avta norrut. Förvildad och naturaliserad på kulturpåverkad mark, parker, trädgårdar och vägkanter. Ett snabbt marktäckande växtsätt, som lätt tar över. Mycket besvärligt trädgårdsogräs .

Biologi: Sprids genom grunt växande stamutlöpare som bildar vidsträkta bestånd, vilande knoppar från sönderdelade rotbitar bildar nya plantor. Förökas också med frön som sprids med vinden, gror framförallt under våren. Frönas livslängd i marken 1–5 år, ofta >5.