Grönfibbla

(Crepis capillaris (L.) Wallr.) Fam:. Asteraceae

Danmark Grøn Høgeskæg , Storbrittanien Smooth Hawk's-beard, Estland Sile koeratubakas, Finland Hoikkakeltto, Island Fálkaskegg, Litauien Žalioji kreisvė, Norge Brakkhaukeskjegg, Tyskland Kleinköpfiger Pippau ,LIVSFORM: Ettårig (annuell).

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen  allmän i Götalands södra jordbruksbygder. Vägkanter, åkermark, gräsmattor och ruderatmark. Inget direkt ogräsproblem.