Korndådra

(Neslia paniculata (L.) Desv.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Rundskulpe, Storbrittanien Ball Mustard, Estland Põld-linnutuder, Finland Ohraruoho, HollandVinkezaad, Island Perlumustarður, Lettland Skaraina paidra, Litauien Dirvine prožikle, Norge Finkefrø, Polen Ożędka groniasta, Ryssland Круглец метельчатый, неслия метельчатая, Tyskland Finkensame,

RödlistadLIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovala (6-8 mm breda), kortskaftade. Kala.

Örtblad: Framkommer enkeltvis, lansettlika, övre blad stjälkomfattande med pilformig bas. Bladskivor glatta.

Övrigt: Fullvuxen planta 20–60 cm hög. Stjälk upprätt, fint strävhårig med både stjärnhår och enkla hår. Små gyllengula blommor. Klotformade, nätmönstrade frukter (2-3 mm) på långa skaft. 

Utbredning, växtplats och betydelse: Sällsynt i Götalands och Svealands odlingsbygder. Kalkrika lätta jordar (särskilt Gotland). Åkrar, rabatter, samt skräp- och ruderatmarker.Har under de senare decennierna minskat betydligt. Inget ogräsproblem i dagens jordbruk.

Biologi: Förökas endast med frön. Frönas livslängd i marken  <10 år.