Fiskmålla

(Chenopodium polyspermum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Mangefröet Gåsefod, Storbrittanien Many-seeded Goosefoot, Estland Paljuseemnene hanemalts, Finland Hentosavikka, HollandKorrelganzevoet, Island Klumbunjóli, Lettland Daudzseklu balanda, Litauien Gausiasekle balanda, Norge Frømelde, Polen Komosa wielonasienna, Ryssland Марь многосемeнная, Tyskland Vielsamiger Gänsefuß,

 

(Bildmaterial från Biopix.dk.) 

LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad: Ovalt äggrunda (längd 6–8 mm), skaftade. Kala.

Örtblad: Avlångt äggrunda med hela bladkanter, framkommer två och två. Bildar ej rosett. Bladskiva med gles förekomst av klarvita pärlhår (”mjöliga”).

Övrigt: Den fullvuxna plantans höjd kan variera mycket (10–60 cm) beroende på växtbetingelser och näringsförhållanden. Ofta röd- eller brunaktig med liggande - uppåtstigande stjälk. Blommorna i kvastformade ax från grenar i bladvecken.

Utbredning, växtplats och betydelse: Tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder. Åkrar, trädgårdar, gårdsbebyggelse, vägkanter, skräp- och ruderatmarker samt stränder. Möjligheten till utveckling är störst i vårsådda grödor/kulturer där den kan bli besvärlig i trädgårdsland och fältmässig köksväxtodling.

Biologi: Mycket anpassningsbar. Förökas endast med frön, som gror under första halvan av vegetationsperioden. Fröna långlivade i åkermark, ofta >20 år.