Fiskmålla

(Chenopodium polyspermum L.) Fam:. Chenopodiaceae

Danmark Mangefröet Gåsefod, Storbrittanien Many-seeded Goosefoot, Estland Paljuseemnene hanemalts, Finland Hentosavikka, HollandKorrelganzevoet, Island Klumbunjóli, Lettland Daudzseklu balanda, Litauien Gausiasekle balanda, Norge Frømelde, Polen Komosa wielonasienna, Ryssland Марь многосемeнная, Tyskland Vielsamiger Gänsefuß,

 

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.