Gåsört

(gåsmura, silverört, vanlig gåsört, ) (Argentina anserina (Potentilla anserina) Rydb.) Fam:. Rosaceae

Danmark Gåse-Potentil, Storbrittanien Silverweed, Estland Hanijalg, Finland Ketohanhikki, HollandZilverschoon, Island Tágamura, Lettland Maura retejs, Litauien Žasine sidabražole, Norge Gåsemure, Polen Pięciornik gęsi, Ryssland Лапчатка гусиная, Tyskland Gänse-Fingerkraut,

Fanns i äldre tider på apoteken (sammandragande).

Se även revfingerört


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.