Åkerveronika

(Veronica agrestis L.) Fam:. Scrophulariaceae

Danmark Flerfarvet Ærenpris, Storbrittanien Green Field-speedwell, Estland Kesamailane, Finland Peltotädyke, HollandAkker-ereprijs, Island Akurdepla, Lettland Lauka veronika, Litauien Pudymine veronika, Norge Åkerveronika, Polen Przetacznik rolny, Ryssland Вероника пашенная, Tyskland Acker-Ehrenpreis,

Se även fältveronika, glansveronika, majveronika, murgrönsveronika, teveronika och trädgårdsveronika.



LIVSFORM: Ettårig (sommar- och vinterannuell).

 Hjärtblad: Brett äggrunda (längd ca 5 mm), skaftade. Nervatur synlig på undersida. Bladskiva glatt.

Örtblad: Framkommer två och två (korsvis motsatta), äggrunda med grovt naggag bladkant, tydlig mittnerv. Övervintrande plantor bildar bladrosett. Håriga.

Övrigt: Fullvuxen planta 10–25 cm, stjälkar vanligen nedliggande, tidig sidoskottsbildning. Blommorna är mindre än hos trädgårdsveronika (8–10 mm) och ljusblå med vit nedre flik eller helt vita, de från bladvecken utgående blomskaften är lika långa som örtbladen (jfr fält- och trädgårdsveronika). Som ungplanta kan den inte skiljas från trädgårdsveronika.

Utbredning, växtplats och betydelse: Allmän–tämligen allmän i Götalands och Svealands jordbruksbygder för att sedan avta norr ut. Växten förekommer i de flesta miljöer men särskilt på näringsrik mark (t.ex. rabatter, trädgårdsland). Täta övervintrande bestånd kan sätta tillbaka höstsädens utvecklingen.

Biologi:  Förökas endast med frön, som gror under både vår och höst. Frönas livslängd i marken > 5 år.