Charlock

(Sinapis arvensis L.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Ager-Sennep, Estland Põldsinep, Finland Rikkasinappi, HollandKrodde, Island Arfamustarður, Lettland Tiruma zvere, Litauien Dirvinis garstukas, Norge Åkersennep, Polen Gorczyca polna, Ryssland Горчица полевая, Tyskland Acker-senf, Storbrittanien Åkersenap

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning