Vårkorsört

(Senecio vernalis Waldst. & Kit.) Fam:. Asteraceae

Danmark Vår-Brandbaeger, Storbrittanien Eastern Groundsel, Estland Kevad-ristirohi, Finland Kevätvillakko, HollandVoorjaarskruiskruid, Island Vorþulur, Lettland Pavasara krustaine, Litauien Pavasarine žile, Norge Vårsvineblom, Polen Starzec wiosenny, Ryssland Крестовник весенний, Tyskland Frühlings-Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, klibbkorsört, vanlig korsört, stånds.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.