Vårkorsört

(Senecio vernalis Waldst. & Kit.) Fam:. Asteraceae

Danmark Vår-Brandbaeger, Storbrittanien Eastern Groundsel, Estland Kevad-ristirohi, Finland Kevätvillakko, HollandVoorjaarskruiskruid, Island Vorþulur, Lettland Pavasara krustaine, Litauien Pavasarine žile, Norge Vårsvineblom, Polen Starzec wiosenny, Ryssland Крестовник весенний, Tyskland Frühlings-Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, klibbkorsört, vanlig korsört, stånds.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)LIVSFORM: Ettårig (sommarannuell).

Hjärtblad:

Örtblad:

Övrigt:.....

Utbredning, växtplats och betydelse:........Den korsörtsart som är mest betydelsefull ur fodersynpunkt då den förekommer på torra sandiga betesmarker i sydligaste delen av Sverige. Innehåller alkaloider, även giftig i torkat tillstånd, viket i svåra fall kan medföra dödlig utgång. Symptom kan uppträda lång tid efter konsumtion. Växten ratas i allmänhet i färskt tillstånd.

Biologi: