Vårkorsört

(Senecio vernalis Waldst. & Kit.) Fam:. Asteraceae

Danmark Vår-Brandbaeger, Storbrittanien Eastern Groundsel, Estland Kevad-ristirohi, Finland Kevätvillakko, HollandVoorjaarskruiskruid, Island Vorþulur, Lettland Pavasara krustaine, Litauien Pavasarine žile, Norge Vårsvineblom, Polen Starzec wiosenny, Ryssland Крестовник весенний, Tyskland Frühlings-Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, klibbkorsört, vanlig korsört, stånds.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)