Vårkorsört

(Senecio vernalis Waldst. & Kit.) Fam:. Asteraceae

Danmark Vår-Brandbaeger, Storbrittanien Eastern Groundsel, Estland Kevad-ristirohi, Finland Kevätvillakko, HollandVoorjaarskruiskruid, Island Vorþulur, Lettland Pavasara krustaine, Litauien Pavasarine žile, Norge Vårsvineblom, Polen Starzec wiosenny, Ryssland Крестовник весенний, Tyskland Frühlings-Kreuzkraut,

Se även bergkorsört, klibbkorsört, vanlig korsört, stånds.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro. Fröförrådet i marken får då i stället dö av efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att korsörten inte ges möjlighet att gå i blom och därmed sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).