Poppy

(Papaver spp. ) Fam:. Papaveraceae

Danmark Valmue, Island Valmui/Sol, Norge Valmue, Polen Mak, Storbrittanien Vallmo-arter

Control/species (click):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Kemisk bekämpning – herbicider

Ogräsharvning