Kvickrot

(vitrot, åkerkvicka, kvicka, kvek, kvickvete, essing, röte, hundgräs (Dal.), ilrot (Närke), axing (Norrl.), ) (Elymus repens (L.) Gould) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Kvik, Storbrittanien Common Couch, Estland Harilik orashein, Finland Juolavehnä, HollandKweek, Island Husapuntur, Lettland Ložnu varpata, Litauien Paprastasis varputis, Norge Kveke, Polen Perz właściwy, Ryssland Пырей ползучий, Tyskland Gewöhnliche Quecke,

"Är ett av de allmännaste och besvärligaste ogräsen på åkrar och i trädgårdar" heter det i en skrift från 1885, vilket även är fallet idag. Ur äldre litteratur kan man utläsa att kvickroten också kanske haft en mångsidig användning: binda flygsand, rostade utlöpare som kaffeersättning, kokade utlöpare gav en sötaktig produkt som påminde om sirap, malda torkade utlöpare kunde dryga ut mjölet vid brödbak under nödår. Kvickroten lär också haft en viss medicinsk användning vid t.ex. huvudvärk.

Se även lentåtel, storven


Jordbruk
Övrig litteratur
 

Bolin, P. 1912. Våra vanligaste åkerogräs och deras bekämpande. Fritzes Bokf. AB, Stockholm, 168 pp.

 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Fogelfors, H. & Lustig, H. (ill.). 1983. Gräs i kulturlandskapet – lantbruk, park och trädgård. Sveriges Lantbruksuniversitet. Speciella skrifter 15. Uppsala.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Ighe. I. & Åberg, E. 1978. Ogräs på åker och i trädgård. LT:s förlag. Stockholm.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

 

Weidow, B. 2006. Ogräs på åker och i trädgård. Natur ock Kultur. Stockholm.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Casta, S. 1983. Ogräsboken, om sådant som växer mellan raderna. Bokförlaget Settern.

 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Fogelfors, H. & Lustig, H. (ill.). 1983. Gräs i kulturlandskapet – lantbruk, park och trädgård. Sveriges Lantbruksuniversitet. Speciella skrifter 15. Uppsala.

 

Ginsburg, G. 2009. Ogräs. Känn igen och ta bort. Prisma. Stockholm. Prisma. Stockholm.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.Extramaterial

Kontroll
  Reglering av kvickrot (Elymus repens) och åkertistel (Cirsium arvense) genom konkurens och avslagning. 2008. Presentationsmaterial. Fogelfors, H. Länk till pdf-dokument.