Kvickrot

(vitrot, åkerkvicka, kvicka, kvek, kvickvete, essing, röte, hundgräs (Dal.), ilrot (Närke), axing (Norrl.), ) (Elymus repens (L.) Gould) Fam:. Poaceae

Danmark Almindelig Kvik, Storbrittanien Common Couch, Estland Harilik orashein, Finland Juolavehnä, HollandKweek, Island Husapuntur, Lettland Ložnu varpata, Litauien Paprastasis varputis, Norge Kveke, Polen Perz właściwy, Ryssland Пырей ползучий, Tyskland Gewöhnliche Quecke,

"Är ett av de allmännaste och besvärligaste ogräsen på åkrar och i trädgårdar" heter det i en skrift från 1885, vilket även är fallet idag. Ur äldre litteratur kan man utläsa att kvickroten också kanske haft en mångsidig användning: binda flygsand, rostade utlöpare som kaffeersättning, kokade utlöpare gav en sötaktig produkt som påminde om sirap, malda torkade utlöpare kunde dryga ut mjölet vid brödbak under nödår. Kvickroten lär också haft en viss medicinsk användning vid t.ex. huvudvärk.

Se även lentåtel, storven