Gängel

(Galinsoga parviflora Cav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Håret Kortstråle, Storbrittanien Gallant-soldier, Estland Paljas võõrkakar, Finland Tarhasaurikki, HollandKlein knopkruid, Island Garðasnuðra, Lettland Sikziedu sikgalvite, Litauien Smulkiažiede galinsoga, Norge Peruskjelfrø, Polen Żółtlica drobnokwiatowa, Ryssland Галинсога мелкоцветковая, Tyskland Kleinblütiges Franzosenkraut,

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru. Första fynden i Sverige under senare delen av 1800-talet.

Se även hårgängel.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, när arten är som mest groningsbenägen. Detta stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man  försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att gängeln inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder

- Svag groningsvila hos drösade frön möjliggör att fröförrådet i marken kan "tömmas" på 3–4 år vid odling av ettåriga grödor, om inga nya frön sätts in på markens "frökonto". Fröna är ljusgroende så nedmyllning mer än 2 cm inducerar kraftig groningsvila.

- Vallodling under 3–4 år är också en effektiv åtgärd.

- Marktäckning med t.ex. organiskt material förhindrar effektivt nya plantor.

 


Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Falsk såbädd/fördröjd sådd/senarelagd sådd.

Grödval

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Marktäckning

Ogräsharvning

Växtföljd