Gängel

(Galinsoga parviflora Cav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Håret Kortstråle, Storbrittanien Gallant-soldier, Estland Paljas võõrkakar, Finland Tarhasaurikki, HollandKlein knopkruid, Island Garðasnuðra, Lettland Sikziedu sikgalvite, Litauien Smulkiažiede galinsoga, Norge Peruskjelfrø, Polen Żółtlica drobnokwiatowa, Ryssland Галинсога мелкоцветковая, Tyskland Kleinblütiges Franzosenkraut,

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru. Första fynden i Sverige under senare delen av 1800-talet.

Se även hårgängel.