Gängel

(Galinsoga parviflora Cav.) Fam:. Asteraceae

Danmark Håret Kortstråle, Storbrittanien Gallant-soldier, Estland Paljas võõrkakar, Finland Tarhasaurikki, HollandKlein knopkruid, Island Garðasnuðra, Lettland Sikziedu sikgalvite, Litauien Smulkiažiede galinsoga, Norge Peruskjelfrø, Polen Żółtlica drobnokwiatowa, Ryssland Галинсога мелкоцветковая, Tyskland Kleinblütiges Franzosenkraut,

Inkom till Europa 1796 via Kew Garden (London) från Peru. Första fynden i Sverige under senare delen av 1800-talet.

Se även hårgängel.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Korsmo, E., Vidme, T. & Fykse, H. 1981. Korsmos Ogräsplancher. Lantbruksförlaget, Oslo.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.