Bergsyra

(rödsyra, surpil, åkersyra, ) (Rumex acetosella L.) Fam:. Polygonaceae

Danmark Rødknæ, Storbrittanien Sheep's Sorrel, Estland Väike oblikas, Finland Ahosuolaheinä, Island Hundasúra, Lettland Mazā skābene, Litauien Smulkioji rūgštynė, Norge Småsyre, Polen Szczaw polny, Ryssland Щавелёк обыкновенный, Tyskland Kleiner Sauerampfer,

Se även ängssyra

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar (särskilt maj och juni), som stimulerar ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att bergsyran inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö.

Känslig för jordbearbetning. Mindre bestånd grävs upp med grep så rotutlöparna inte delas upp allt för mycket. Varje liten utlöparbit kan ge en ny planta. Görs hellst under våren när utlöparna inte är lika fastvuxna som längre fram på växtsäsongen. Marktäckning under en till två två växtsäsonger kan i vissa fall vara det mest lämpliga. På åkermark ger en halvträda god effekt. Det kan vara fråga om en s.k. vallträda där man redan i juni bryter efter en tidig vallskörd (använd skumrist) och sedan bearbetar fram till höstsådd. Stallgödsel, kompost och kalk bör tillföras så att goda förutsättningar skapas för en konkurrenskraftig gröda (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Jordbearbetning som t.ex. Stubbearbetning, plöjning och radhackning.

Växtföljd