Bergdunört

(Epilobium montanum L.) Fam:. Onagraceae

Danmark Glat Dueurt, Storbrittanien Broad-leaved Willowherb, Estland Mägi-pajulill, Finland Lehtohorsma, HollandBergbasterdwederik, Island Urðadúnurt , Lettland Kalnu kazroze, Litauien Kalnine ožkarože, Norge Krattmjølke, Polen Wierzbownica górska, Ryssland Кипрей горный, Tyskland Berg-Weidenröschen,

Se även amerikansk dunört, mjölkört, rosendunört.

(Bildmaterial från Biopix.dk.)

Inget problem som ogräs i dagens jordbruk.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar så att ogräsfröna stimuleras att gro t.ex. före sådd eller så bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att bergdunörten inte ges möjlighet att gå i blom och sätta frö (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).

 

Kontrollåtgärder (klicka vidare):

Avslagning

Handrensning eller uppgrävning