Backtrav

(backvårel, ) (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Gåsemad, Storbrittanien Thale Cress, Estland Harilik müürlook, Finland Lituruoho, HollandZandraket, Island Akurskriðnablóm, Lettland Tala sikplikstinš, Litauien Baltažiedis vairenis, Norge Vårskrinneblom, Polen Rzodkiewnik pospolity, Ryssland Резушка Таля (резушка Таля), Tyskland Acker-Schmalwand,

Backtraven utnyttjas som modellväxt inom den molekylära genetiken och är en av de växter vars genuppsättning undersökts för att bättre t.ex. förstå jordbruksväxters funktion.


Jordbruk
Övrig litteratur
 

DJF 2004. Ukrudtsbogen 4. udgave. Forskningscenter Flakkebjerg, Afdelning for Plantebeskyttelse, DK-4200 Slagelse.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg, B., Stenberg, L. & Ericsson, S. 1992. Den Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, Stockholm, 696 pp.

Trädgård
Övrig litteratur
 

Fogelfors, H. 2012. Vad är ett ogräs? Hemträdgården, 2, 42-45.

 

Holm-Nielsen, C. 1998. Frö fra det dyrkede land. Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.

 

Mossberg B. & Stenberg L. 2003. Den nya Nordiska Floran. Wahlström & Widstrand, 928 pp.