Backtrav

(backvårel, ) (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) Fam:. Brassicaceae

Danmark Almindelig Gåsemad, Storbrittanien Thale Cress, Estland Harilik müürlook, Finland Lituruoho, HollandZandraket, Island Akurskriðnablóm, Lettland Tala sikplikstinš, Litauien Baltažiedis vairenis, Norge Vårskrinneblom, Polen Rzodkiewnik pospolity, Ryssland Резушка Таля (резушка Таля), Tyskland Acker-Schmalwand,

Backtraven utnyttjas som modellväxt inom den molekylära genetiken och är en av de växter vars genuppsättning undersökts för att bättre t.ex. förstå jordbruksväxters funktion.

Ingen direkt betydelse som ogräs.

För direkta kontrollåtgärder av arter som enbart är fröspridda eller där fröna är en viktig del i reproduktionen gäller två huvudstrategier. Antingen satsar man på att minska markens fröförråd genom grunda bearbetningar, under sensommaren och hösten, som stimulera ogräsfröna att gro eller bearbetar man minimalt så att så få frö som möjligt stimuleras att gro och fröförrådet i marken i stället får dö efter hand. Detta kombineras med att man försöker minska insättningarna på "fröbankskontot" i marken genom att backtraven inte ges möjlighet att gå i blomm och sätta frö. Öppna miljöer som tilIåter groning och plantetablering under hösten gynnar arten, om inte en sen bearbetning utförs vid växtsäsongens slut. I växtföljder med åtminstone några konkurrenskraftiga grödor per omlopp blir arten aldrig något bekymmer (se vidare under fliken Kontroll/livsform ovan).